System gospodarowania odpadami medycznymi

Odpady medyczne stanowią jedną z grup o wysokim poziomie zagrożenia dla otoczenia, dlatego postępowanie z nimi zostało obwarowane licznymi przepisami i procedurami. Dotyczą one zarówno sposobu gromadzenia

Kategoria: Blog

system gospodarowania odpadami medycznymi

Trzy kategorie odpadów medycznych

Klasyfikacja środków, substancji i materiałów, jakie pozostają po zabiegach lub innej formie działalności medycznej, związana jest z ich odmiennym charakterem, a zarazem z koniecznością stworzenia odmiennych warunków w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa. Innego systemu przechowywania będą wymagały zużyte środki opatrunkowe, a innego ostre przedmioty, igły i strzykawki czy narzędzia. Przepisy dotyczące gromadzenia oraz utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych z grupy 18 wyróżniają trzy ich podstawowe kategorie:

  • niebezpieczne odpady zakaźne zawierające mikroorganizmy wywołujące choroby o charakterze epidemiologicznym,
  • niebezpieczne odpady specjalne mogące być źródłem skażenia środowiska lub chorób zakaźnych,
  • pozostałe odpady medyczne.

Te ostatnie nie są klasyfikowane jako niebezpieczne, a zaliczają się do nich między innymi narzędzia chirurgiczne i zabiegowe.

Zasady przechowywania odpadów medycznych

Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa w obchodzeniu się z odpadami medycznymi jest przestrzeganie zasad ich przechowywania. W tej dziedzinie obowiązuje tzw. zasada bliskości – co oznacza, że pozostałości te zbiera się w miejscu ich powstawania z zastosowaniem segregacji oraz poddaje utylizacji na terenie województwa, w którym powstały.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 Ustawy o odpadach, unieszkodliwia się je w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Szczegółowo opracowane są też zasady przechowywania. Pierwsze dwie kategorie produktów zbiera się do jednorazowych, czerwonych pojemników lub worków. Te ostatnie mocuje się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach. Ostre odpady medyczne zbiera się w sztywnych pojemnikach jednorazowego użytku. Należy je zapełnić do 2/3 objętości, umożliwiając zamknięcie. Po wypełnieniu niedopuszczalne jest ich otwieranie. Maksymalnie jeden pojemnik może być wykorzystywany przez 72 godziny.

Wszystkie opakowania wymagają oznakowania kodem kategorii odpadów, datą zamknięcia i adresem wytwórcy.