Przeterminowane leki? Nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci!

Farmaceutyki można znaleźć w niemal każdym domu, a także w gabinetach lekarskich, pielęgniarskich, zabiegowych czy w punktach sanitarnych. Stanowią one wyposażenie apteczek w samochodach, hotelach, placówkach publicznych. Nie zawsze zużywamy je do końca. Co zrobić, kiedy minie ich termin ważności?

Kategoria: Blog

Leki – odpady o wysokim stopniu ryzyka

Produkowane w każdym gospodarstwie domowym śmieci są bardzo zróżnicowane, począwszy od biodegradowalnych odpadów żywności po opakowania z tworzyw sztucznych i metalowe puszki. Popularyzacja selekcji odpadów pozwala na ich dalsze zagospodarowanie, począwszy od recyklingu, przez biodegradację po utylizowanie odpadów. Standardowy podział umożliwia oddzielenie metalu, tworzyw sztucznych, papieru i szkła od tzw. śmieci komunalnych, czyli odpadów żywnościowych i innych podlegających biodegradacji.

Kiedy do naszej ręki trafia opakowanie z przeterminowaną aspiryną lub witaminami, nie jesteśmy w stanie zdecydować, gdzie je wrzucić. Zazwyczaj trafia więc do ogólnego pojemnika lub do szkła czy tworzywa – zależnie od rodzaju opakowania. Takie postępowanie jest nieprawidłowe, ponieważ leki zaliczane są do grupy odpadów o wysokim stopniu zagrożenia i jako takie podlegają specjalnym zasadom zbierania, przechowywania i utylizacji.

Farmaceutyki tylko do apteki

Większość farmaceutyków to preparaty chemiczne, które w wyniku rozkładu stają się niebezpiecznymi, szkodliwymi dla środowiska i ludzi związkami. Przechowywanie takich odpadów wymaga stosowania specjalnych pojemników nazywanych konfiskatorami. Dysponują nimi wybrane apteki, a niekiedy można je również znaleźć w przychodniach i innych placówkach związanych ze świadczeniem usług medycznych.

Pojemnik na przeterminowane leki posiada specjalną konstrukcję zabezpieczającą przed wydostawaniem się na zewnątrz substancji płynnych. Taka budowa uniemożliwia dostawanie się szkodliwych związków do środowiska oraz eliminuje ryzyko kontaktu z nimi np. małych dzieci czy zwierząt. Specjalna pokrywa ułatwia wrzucenie opakowania do wewnątrz.

Utylizacja odpadów farmaceutycznych prowadzona zgodnie z procedurami wykonywana jest przez specjalistyczne firmy, do których zalicza się również nasza Nowista.