Odpady medyczne i związane z nimi zagrożenia

Pojęcie odpadów medycznych jest doskonale znane, ale większość z nas utożsamia z nimi śmieci powstające w szpitalach po zabiegach operacyjnych i pielęgniarskich. W rzeczywistości stanowią one również problem zakładów fryzjerskich, salonów tatuażu i innych tego typu placówek.

Kategoria: Blog

gospodarowanie odpadami medycznymi

Czym są odpady medyczne?

Przez odpady medyczne rozumie się wszelkie pozostałości związane z udzielaniem świadczeń medycznych, a także z prowadzeniem badań w tej dziedzinie. Do tej specyficznej grupy zaliczane są substancje organiczne, jak krew i jej produkty, materiały zanieczyszczone krwią, wydzielinami i wydalinami organicznymi, kultury mikrobiologiczne, szczątki ludzkie po amputacjach i wykonywaniu wycinków. Drugą grupę odpadów medycznych tworzą materiały i przedmioty wykorzystywane do tego typu zabiegów, nienadające się do sterylizacji. To między innymi ostre narzędzia, strzykawki i igły, pipety, skalpele, rękawice chirurgiczne, środki opatrunkowe. Oddzielną grupę odpadów medycznych stanowią farmaceutyki. Tego typu materiały lub substancje to również efekt pracy salonów kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, a nawet zakładów fryzjerskich, w których dochodzi do skaleczeń i ingerencji w tkankę ludzką. Wszystkie takie pozostałości wymagają przechowywania w odpowiednich warunkach i przekazywania do utylizacji.

Dlaczego konieczna jest utylizacja odpadów medycznych?

Każda z wymienionych wcześniej grup odpadów medycznych niesie ze sobą inne zagrożenia, dlatego wymaga też określonej formy utylizacji. Do najbardziej niebezpiecznych zaliczane są wszystkie te produkty, które miały jakikolwiek kontakt z czynnikiem organicznym. Drobnoustroje takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki czy rzadkie pasożyty mogą przenosić groźne choroby, do których zalicza się odpowiedzialne za zapalenie wątroby wirusy hepatotropowe wszystkich typów, wirusy HIV, cytomegalii, prątki Kocha wywołujące gruźlicę i wiele innych tego typu zagrożeń.

Biorąc pod uwagę fakt, że każdego roku w Polsce produkuje się około 30 000 ton takich odpadów, nietrudno wyobrazić sobie ryzyko powszechnych zakażeń i epidemii. Utylizacja odpadów medycznych sprowadza się do całkowitej degradacji mikroorganizmów poprzez ich spopielenie lub inne fizyczno-chemiczne metody.