Odpady spożywcze – zagospodarowanie, recykling i utylizacja

Produkty żywnościowe, które służą do przygotowywania codziennych posiłków, sporadycznie kojarzone są z odpadami stanowiącymi poważne zagrożenie ekologiczne. Niestety nawet najzdrowsze jedzenie traci swoją przydatność, stanowiąc pożywkę dla groźnych drobnoustrojów.

Kategoria: Blog

Odpady spożywcze a zagrożenie ekologiczne

Każda kuchnia, również ta domowa, stanowi miejsce powstawania odpadów, jakimi są pozostałości produktów spożywczych. Obierki z warzyw i owoców, kości mięsne, niejadalne resztki, przeterminowane produkty czy niedojedzone dania wyrzucane są do śmietnika, skąd trafiają na wysypiska.

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że niektóre z tych produktów, jak np. surowe, nieprzetworzone mięso, mogą być zalążkiem poważnych chorób atakujących zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Przeterminowane artykuły zmieniają również swoje właściwości chemiczne, a niekiedy stają się toksyczne, wpływając negatywnie na stan środowiska. Do najczęściej występujących toksyn zalicza się jad kiełbasiany – najsilniejsza istniejąca trucizna.

O ile w warunkach domowej kuchni takich odpadów powstaje stosunkowo niewiele, to duże restauracje, stołówki, przetwórnie spożywcze czy zakłady zajmujące się produkcją garmażerki tworzą ich bardzo dużo. Odpowiednie zagospodarowanie oraz utylizacja odpadów spożywczych są niezwykle ważne dla zachowania czystości środowiska i zdrowego otoczenia.

Odpady biodegradowalne i pozostałe

Zanim powstały wielkie miasta, ludność mieszkała w domach jednorodzinnych, zajmując się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt, a także samodzielnym przetwarzaniem żywności. Zagospodarowywanie odpadów było proste, sprowadzało się do kompostowania albo palenia w piecu. Na takie działania pozwalała też ilość produkowanych odpadów, a także umiejętność wykorzystywania ich w charakterze paszy dla zwierząt czy jako podstawy innych dań.

Współcześnie mieszkańcy miast nie tylko nie mają takich możliwości, ale też nie posiadają tak dużego szacunku dla żywności. W konsekwencji ilość produkowanych odpadów spożywczych jest ogromna, stanowiąc problem na skalę kraju.

Nie wszystkie produkty tego rodzaju wymagają całkowitej utylizacji w spalarniach. Tzw. odpady biodegradowalne, podlegające naturalnemu rozkładowi z udziałem pożytecznych bakterii mogą być wykorzystywane do produkcji ekopaliw, biogazu, nawozów naturalnych i innych tego typu produktów.